NEC uPD78F9234反汇编例程

2021-01-24 11:51:33 浏览
NEC uPD78F9234反汇编例程

 

            ORG         0x00
            DW          main 
            ORG         0x0C
            DW          L0A69
            ORG         0x0E
            DW          L09FD
            ORG         0x10
            DW          L093A
            ORG         0x1A
            DW          L09C8
            ORG         0x22
;=====================================================================================================
L0022:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L002A:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L0032:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L003A:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L0042:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L004A:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L0052:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L005A:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L0062:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L006A:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L0072:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF         ;........;
L007A:      DC8         0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC8,0x87         ;........;
L0082:      DC8         0x00,0x00,0x00                                  ;...;
;=====================================================================================================
L0085:      CALL        L08C6                                           ;0085 22 C6 08
            CALL        L0D33                                           ;0088 22 33 0D
            CALL        L08D7                                           ;008B 22 D7 08
            CALL        L08FC                                           ;008E 22 FC 08
            CALL        L0918                                           ;0091 22 18 09
            RET                                                         ;0094 20
;=====================================================================================================
main:       MOVW        AX,#0xFEFF                                      ;0095 F0 FF FE
            MOVW        SP,AX                                           ;0098 E6 1C
            CLR1        LVIM.7                                          ;009A 0A F6 50
            SET1        LVIM.1                                          ;009D 0A 16 50
            MOV         LVIS,#0x9                                       ;00A0 F7 51 09
            SET1        LVIM.7                                          ;00A3 0A 76 50
            DI                                                          ;00A6 0A FA 1E
            CALL        L0085                                           ;00A9 22 85 00
            EI                                                          ;00AC 0A 7A 1E
            CLR1        P2.2                                            ;00AF 0A AA 02
            SET1        P2.3                                            ;00B2 0A 3A 02
            SET1        P12.0                                           ;00B5 0A 0A 0C
            CLR1        P2.0                                            ;00B8 0A 8A 02
            CLR1        PM2.0                                           ;00BB 0A 86 22
            CLR1        0xFEB9.0                                        ;00BE 0A 8A B9
            SET1        PU4.1                                           ;00C1 0A 16 34
            SET1        PU4.2                                           ;00C4 0A 26 34
            SET1        PU4.3                                           ;00C7 0A 36 34
            MOV         L,#0x9                                          ;00CA 0A FD 09
            CALL        L19C2                                           ;00CD 22 C2 19
            MOV         A,[HL]                                          ;00D0 2F
            ROR         A,1                                             ;00D1 00
            XOR         A,#0xBA                                         ;00D2 43 BA
            MOV         0xFEBC,A                                        ;00D4 E5 BC
            MOV         A,[HL+0x01]                                     ;00D6 2D 01
            ROR         A,1                                             ;00D8 00
            XOR         A,#0xBA                                         ;00D9 43 BA
            MOV         0xFEBD,A                                        ;00DB E5 BD
            MOV         A,[HL+0x02]                                     ;00DD 2D 02
            ROR         A,1                                             ;00DF 00
            XOR         A,#0xBA                                         ;00E0 43 BA
            MOV         0xFEBE,A                                        ;00E2 E5 BE
            MOV         A,[HL+0x03]                                     ;00E4 2D 03
            ROR         A,1                                             ;00E6 00
            XOR         A,#0xBA                                         ;00E7 43 BA
            MOV         0xFEBF,A                                        ;00E9 E5 BF
L00EB:      MOV         0xFEBA,#0x0                                     ;00EB F5 BA 00
            MOV         0xFE8C,#0x0                                     ;00EE F5 8C 00
            MOV         0xFE89,#0x0                                     ;00F1 F5 89 00
            MOV         A,P4                                            ;00F4 25 04
            AND         A,#0xE                                          ;00F6 63 0E
            MOV         0xFE8D,A                                        ;00F8 E5 8D
            BF          0xFE8D.2,L0166                                  ;00FA 0A 28 8D 68
            BF          0xFE8D.1,L017B                                  ;00FE 0A 18 8D 79
            BF          0xFE8D.3,L015A                                  ;0102 0A 38 8D 54
            CALL        L0111                                           ;0106 22 11 01
            CLR1        P2.0                                            ;0109 0A 8A 02
            CLR1        0xFEB9.0                                        ;010C 0A 8A B9
            BR          L00EB                                           ;010F 30 DA
;=====================================================================================================
L0111:      BF          P2.1,L0128                                      ;0111 0A 18 02 13
            MOVW        AX,#0x5                                         ;0115 F0 05 00
            CALL        L0D11                                           ;0118 22 11 0D
            BF          P2.1,L0128                                      ;011B 0A 18 02 09
            CALL        L02CC                                           ;011F 22 CC 02
            CLR1        P2.0                                            ;0122 0A 8A 02
            CLR1        0xFEB9.0                                        ;0125 0A 8A B9
L0128:      RET                                                         ;0128 20
;=====================================================================================================
L0129:      MOV         0xFE84,#0x0                                     ;0129 F5 84 00
            CALL        L0D24                                           ;012C 22 24 0D
            BR          L0143                                           ;012F 30 12
;=====================================================================================================
L0131:      CALL        L014E                                           ;0131 22 4E 01
            BF          P2.1,L0143                                      ;0134 0A 18 02 0B
            INC         0xFE84                                          ;0138 C5 84
            MOV         A,0xFE84                                        ;013A 25 84
            CMP         A,#0x64                                         ;013C 13 64
            BC          L0143                                           ;013E 38 03
            CALL        L02CC                                           ;0140 22 CC 02
L0143:      BF          0xFE89.6,L0131                                  ;0143 0A 68 89 EA
            CALL        L092F                                           ;0147 22 2F 09
            CLR1        0xFE89.6                                        ;014A 0A EA 89
            RET                                                         ;014D 20
;=====================================================================================================
L014E:      MOV         A,P4                                            ;014E 25 04
            AND         A,#0xE                                          ;0150 63 0E
            CMP         A,0xFE8D                                        ;0152 15 8D
            BZ          L0159                                           ;0154 3C 03
            BR          main                                            ;0156 B2 95 00
;=====================================================================================================
L0159:      RET                                                         ;0159 20
;=====================================================================================================
L015A:      MOVW        AX,#0x12C                                       ;015A F0 2C 01
            CALL        L0129                                           ;015D 22 29 01
            MOV         A,#0x22                                         ;0160 0A F3 22
            BR          L01F0                                           ;0163 B2 F0 01
;=====================================================================================================
L0166:      MOV         A,#0x0                                          ;0166 0A F3 00
            CALL        L18B2                                           ;0169 22 B2 18
            MOV         0xFEA1,A                                        ;016C E5 A1
            MOV         A,#0x21                                         ;016E 0A F3 21
            BF          0xFEA1.0,L0178                                  ;0171 0A 08 A1 03
            MOV         A,#0x20                                         ;0175 0A F3 20
L0178:      BR          N:L01F0                                         ;0178 B2 F0 01
;=====================================================================================================
L017B:      MOV         A,#0x23                                         ;017B 0A F3 23
            BR          N:L01F0                                         ;017E B2 F0 01
;=====================================================================================================
L0181:      MOV         A,0xFE7F                                        ;0181 25 7F
            AND         A,#0x3                                          ;0183 63 03
            ADD         A,#0x90                                         ;0185 83 90
            MOV         0xFE84,A                                        ;0187 E5 84
            CALL        L18B2                                           ;0189 22 B2 18
            MOV         0xFE7E,A                                        ;018C E5 7E
            INC         A                                               ;018E 0A C3
            CMP         A,#0x0                                          ;0190 13 00
            BZ          L01A1                                           ;0192 3C 0D
            MOV         0xFE83,A                                        ;0194 E5 83
            MOVW        AX,#0xFE83                                      ;0196 F0 83 FE
            MOV         0xFE86,#0x1                                     ;0199 F5 86 01
            MOV         A,0xFE84                                        ;019C 25 84
            CALL        L18BE                                           ;019E 22 BE 18
L01A1:      BR          L1139                                           ;01A1 B2 39 11
;=====================================================================================================
L01A4:      MOVW        HL,#0xFE08                                      ;01A4 FC 08 FE
            MOVW        DE,#0xFEB0                                      ;01A7 F8 B0 FE
            BR          L1068                                           ;01AA B2 68 10

 

文章标签: 反汇编 什么是反汇编

本文链接地址: NEC uPD78F9234反汇编例程:http://www.mcucd.com/dfb/28.html
联系信息:单片机疑难问题咨询:方先生 手机:15328075932 QQ:67828115

版权声明 本文部分文字和图片来源于互联网,如有侵犯您的权利请发送内容至:173323810@qq.com,我们将立即删除!