DSP TMS320反汇编例程

2021-01-24 11:20:31 浏览
DSP TMS320反汇编例程
L008000:   MOVW        DP,#0x3A5                                       ;008000 761F 03A5

           MOV         AL,@0x28                                        ;008002 9228
           ANDB        AL,#0x8                                         ;008003 9008
           BF          L0080C2,EQ                                      ;008004 56C1 00BE
           MOVW        DP,#0x39F                                       ;008006 761F 039F
           MOVZ        AR4,@0x14                                       ;008008 5C14
           MOVW        DP,#0x38B                                       ;008009 761F 038B
           SETC        SXM                                             ;00800B 3B01
           MOV         AL,@0x32                                        ;00800C 9232
           MOVW        DP,#0x38D                                       ;00800D 761F 038D
           SUB         AL,@0x31                                        ;00800F 9E31
           MOV         T,@AL                                           ;008010 2DA9
           MOVW        DP,#0x355                                       ;008011 761F 0355
           MPY         ACC,T,@AR4                                      ;008013 12A4
           SFR         ACC,#12                                         ;008014 FF4B
           MOV         @0x08,AL                                        ;008015 9608
           MOVW        DP,#0x353                                       ;008016 761F 0353
           MOVZ        AR7,@0x32                                       ;008018 8032
           SUB         @AR7,AL                                         ;008019 74A7
           CMP         @AR7,#0x800                                     ;00801A 1BA7 0800
           SB          L00802B,GT                                      ;00801C 620F
           CMP         @AR7,#0xF800                                    ;00801D 1BA7 F800
           SB          L008024,LT                                      ;00801F 6405
           MOVW        DP,#0x355                                       ;008020 761F 0355
           MOV         @0x0E,AR7                                       ;008022 7F0E
           SB          L008031,UNC                                     ;008023 6F0E
L008024:   MOVW        DP,#0x355                                       ;008024 761F 0355
           MOVL        XAR7,#0x3FF800                                  ;008026 76FF F800
           MOV         @0x0E,#0xF800                                   ;008028 280E F800
           SB          L008031,UNC                                     ;00802A 6F07
L00802B:   MOVW        DP,#0x355                                       ;00802B 761F 0355
           MOVL        XAR7,#0x800                                     ;00802D 76C0 0800
           MOV         @0x0E,#0x800                                    ;00802F 280E 0800
L008031:   MOVW        DP,#0x356                                       ;008031 761F 0356
           MOV         T,@0x08                                         ;008033 2D08
           SPM         -4                                              ;008034 FF6D
           MOVL        P,@0x0A                                         ;008035 A30A
           MPY         ACC,T,@AR7                                      ;008036 12A7
           MOVA        T,@0x09                                         ;008037 1009
           SFR         ACC,#12                                         ;008038 FF4B
           MOVZ        AR6,@AL                                         ;008039 88A9
           MPY         ACC,T,@AR7                                      ;00803A 12A7
           MOVL        XAR7,@0x0E                                      ;00803B C50E
           ADDL        @P,ACC                                          ;00803C 5601 00AB
           MOVL        ACC,@0x0C                                       ;00803E 060C
           CMPL        ACC,@P                                          ;00803F 0FAB
           SB          L008048,LT                                      ;008040 6408
           MOVL        ACC,@XAR7                                       ;008041 06A7
           CMPL        ACC,@P                                          ;008042 0FAB
           SB          L008046,GT                                      ;008043 6203
           MOVL        @0x0A,P                                         ;008044 A90A
           SB          L008049,UNC                                     ;008045 6F04
L008046:   MOVL        @0x0A,XAR7                                      ;008046 C30A
           SB          L008049,UNC                                     ;008047 6F02
L008048:   MOVL        @0x0A,ACC                                       ;008048 1E0A
L008049:   MOVW        DP,#0x354                                       ;008049 761F 0354
           MOV         @0x1C,AR6                                       ;00804B 7E1C
           MOVW        DP,#0x353                                       ;00804C 761F 0353
           TBIT        @0x06,#0                                        ;00804E 4006
           SBF         L008060,TC                                      ;00804F EE11
           MOVW        DP,#0x3A0                                       ;008050 761F 03A0
           MOV         AH,@0x1E                                        ;008052 931E
           SUB         AH,@AR6                                         ;008053 9FA6
           MOVW        DP,#0x353                                       ;008054 761F 0353
           MOV         T,@AH                                           ;008056 2DA8
           MPY         ACC,T,@0x18                                     ;008057 1218
           SFR         ACC,#12                                         ;008058 FF4B
           CMP         AL,@0x16                                        ;008059 5416
           SB          L00805E,LT                                      ;00805A 6404
           CMP         AL,@0x21                                        ;00805B 5421
           SB          L008060,GT                                      ;00805C 6204
           SB          L008061,UNC                                     ;00805D 6F04
L00805E:   MOV         AL,@0x16                                        ;00805E 9216
           SB          L008061,UNC                                     ;00805F 6F02
L008060:   MOV         AL,@0x19                                        ;008060 9219
L008061:   MOVW        DP,#0x354                                       ;008061 761F 0354
           MOV         @0x2B,AL                                        ;008063 962B
           MOVW        DP,#0x1A2                                       ;008064 761F 01A2
           MOV         @0x09,AL                                        ;008066 9609
           MOVW        DP,#0x38B                                       ;008067 761F 038B
           MOV         AL,@0x35                                        ;008069 9235
           MOVW        DP,#0x38D                                       ;00806A 761F 038D
           SUB         AL,@0x34                                        ;00806C 9E34
           MOV         T,@AL                                           ;00806D 2DA9
           MOVW        DP,#0x354                                       ;00806E 761F 0354
           MPY         ACC,T,@AR4                                      ;008070 12A4
           SFR         ACC,#12                                         ;008071 FF4B
           MOV         @0x3A,AL                                        ;008072 963A
           MOVW        DP,#0x353                                       ;008073 761F 0353
           MOVZ        AR7,@0x33                                       ;008075 8033
           SUB         @AR7,AL                                         ;008076 74A7
           CMP         @AR7,#0x800                                     ;008077 1BA7 0800
           SB          L008088,GT                                      ;008079 620F
           CMP         @AR7,#0xF800                                    ;00807A 1BA7 F800
           SB          L008081,LT                                      ;00807C 6405
           MOVW        DP,#0x355                                       ;00807D 761F 0355
           MOV         @0x11,AR7                                       ;00807F 7F11
           SB          L00808E,UNC                                     ;008080 6F0E
L008081:   MOVW        DP,#0x355                                       ;008081 761F 0355
           MOVL        XAR7,#0x3FF800                                  ;008083 76FF F800
           MOV         @0x11,#0xF800                                   ;008085 2811 F800
           SB          L00808E,UNC                                     ;008087 6F07
L008088:   MOVW        DP,#0x355                                       ;008088 761F 0355
           MOVL        XAR7,#0x800                                     ;00808A 76C0 0800
           MOV         @0x11,#0x800                                    ;00808C 2811 0800
L00808E:   MOV         T,@0x36                                         ;00808E 2D36
           MOVL        P,@0x38                                         ;00808F A338
           MPY         ACC,T,@AR7                                      ;008090 12A7
           MOVA        T,@0x37                                         ;008091 1037
           SFR         ACC,#12                                         ;008092 FF4B
           MOVZ        AR6,@AL                                         ;008093 88A9
           MPY         ACC,T,@AR7                                      ;008094 12A7
           MOVL        XAR7,@0x3C                                      ;008095 C53C
           ADDL        @P,ACC                                          ;008096 5601 00AB
           MOVL        ACC,@0x3A                                       ;008098 063A
           CMPL        ACC,@P                                          ;008099 0FAB
           SB          L0080A2,LT                                      ;00809A 6408
           MOVL        ACC,@XAR7                                       ;00809B 06A7
           CMPL        ACC,@P                                          ;00809C 0FAB
           SB          L0080A0,GT                                      ;00809D 6203
           MOVL        @0x38,P                                         ;00809E A938
           SB          L0080A3,UNC                                     ;00809F 6F04
L0080A0:   MOVL        @0x38,XAR7                                      ;0080A0 C338
           SB          L0080A3,UNC                                     ;0080A1 6F02
L0080A2:   MOVL        @0x38,ACC                                       ;0080A2 1E38
L0080A3:   MOVW        DP,#0x354                                       ;0080A3 761F 0354
           MOV         @0x1F,AR6                                       ;0080A5 7E1F
           MOVW        DP,#0x353                                       ;0080A6 761F 0353
           TBIT        @0x06,#1                                        ;0080A8 4106
           SBF         L0080BA,TC                                      ;0080A9 EE11
           MOVW        DP,#0x3A0                                       ;0080AA 761F 03A0
           MOV         AH,@0x1F                                        ;0080AC 931F
           SUB         AH,@AR6                                         ;0080AD 9FA6
           MOVW        DP,#0x353                                       ;0080AE 761F 0353
           MOV         T,@AH                                           ;0080B0 2DA8
           MPY         ACC,T,@0x18                                     ;0080B1 1218
           SFR         ACC,#12                                         ;0080B2 FF4B
           CMP         AL,@0x16                                        ;0080B3 5416
           SB          L0080B8,LT                                      ;0080B4 6404
           CMP         AL,@0x21                                        ;0080B5 5421
           SB          L0080BA,GT                                      ;0080B6 6204
           SB          L0080BB,UNC                                     ;0080B7 6F04
L0080B8:   MOV         AL,@0x16                                        ;0080B8 9216
           SB          L0080BB,UNC                                     ;0080B9 6F02
L0080BA:   MOV         AL,@0x19                                        ;0080BA 9219
L0080BB:   MOVW        DP,#0x354                                       ;0080BB 761F 0354
           MOV         @0x2E,AL                                        ;0080BD 962E
           MOVW        DP,#0x1A2                                       ;0080BE 761F 01A2
           MOV         @0x0A,AL                                        ;0080C0 960A
           SB          L0080CD,UNC                                     ;0080C1 6F0C
L0080C2:   MOVB        ACC,#0x0                                        ;0080C2 0200
           MOVW        DP,#0x356                                       ;0080C3 761F 0356
           MOVL        @0x0A,ACC                                       ;0080C5 1E0A
           MOVW        DP,#0x355                                       ;0080C6 761F 0355
           MOV         @0x08,#0                                        ;0080C8 2B08
           MOVL        @0x38,ACC                                       ;0080C9 1E38
           MOVW        DP,#0x354                                       ;0080CA 761F 0354
           MOV         @0x3A,#0                                        ;0080CC 2B3A
L0080CD:   SPM         0                                               ;0080CD FF69
           LRETR                                                       ;0080CE 0006
;=====================================================================================================
L0080CF:   MOVL        *SP++,XAR2                                      ;0080CF AABD
           MOVW        DP,#0x3A5                                       ;0080D0 761F 03A5
           MOVL        *SP++,XAR3                                      ;0080D2 A2BD
           MOV         AL,@0x28                                        ;0080D3 9228
           ANDB        AL,#0x8                                         ;0080D4 9008
           BF          L008199,EQ                                      ;0080D5 56C1 00C4
           MOVW        DP,#0x39F                                       ;0080D7 761F 039F
           MOVZ        AR4,@0x14                                       ;0080D9 5C14
           MOVW        DP,#0x38B                                       ;0080DA 761F 038B
           SETC        SXM                                             ;0080DC 3B01
           MOV         AL,@0x21                                        ;0080DD 9221
           MOVW        DP,#0x38D                                       ;0080DE 761F 038D
           SUB         AL,@0x30                                        ;0080E0 9E30
           MOV         T,@AL                                           ;0080E1 2DA9
           MOVW        DP,#0x355                                       ;0080E2 761F 0355
           MPY         ACC,T,@AR4                                      ;0080E4 12A4
           SFR         ACC,#12                                         ;0080E5 FF4B
           MOVZ        AR3,@AL                                         ;0080E6 5BA9
           MOV         @0x07,AL                                        ;0080E7 9607
           MOVW        DP,#0x353                                       ;0080E8 761F 0353
           MOV         AL,@0x32                                        ;0080EA 9232
           SUB         AL,@AR3                                         ;0080EB 9EA3
           MOVZ        AR7,@AL                                         ;0080EC 80A9
           CMP         @AR7,#0x800                                     ;0080ED 1BA7 0800
           SB          L0080FE,GT                                      ;0080EF 620F
           CMP         @AR7,#0xF800                                    ;0080F0 1BA7 F800
           SB          L0080F7,LT                                      ;0080F2 6405
           MOVW        DP,#0x355                                       ;0080F3 761F 0355
           MOV         @0x0D,AR7                                       ;0080F5 7F0D
           SB          L008104,UNC                                     ;0080F6 6F0E
L0080F7:   MOVW        DP,#0x355                                       ;0080F7 761F 0355
           MOVL        XAR7,#0x3FF800                                  ;0080F9 76FF F800
           MOV         @0x0D,#0xF800                                   ;0080FB 280D F800
           SB          L008104,UNC                                     ;0080FD 6F07
L0080FE:   MOVW        DP,#0x355                                       ;0080FE 761F 0355
           MOVL        XAR7,#0x800                                     ;008100 76C0 0800
           MOV         @0x0D,#0x800                                    ;008102 280D 0800
L008104:   MOVW        DP,#0x357                                       ;008104 761F 0357
           MOV         T,@0x00                                         ;008106 2D00
           SPM         -4                                              ;008107 FF6D
           MOVL        P,@0x02                                         ;008108 A302
           MPY         ACC,T,@AR7                                      ;008109 12A7
           MOVA        T,@0x01                                         ;00810A 1001
           SFR         ACC,#12                                         ;00810B FF4B
           MOVZ        AR6,@AL                                         ;00810C 88A9
           MPY         ACC,T,@AR7                                      ;00810D 12A7
           MOVL        XAR7,@0x06                                      ;00810E C506
           ADDL        @P,ACC                                          ;00810F 5601 00AB
           MOVL        ACC,@0x04                                       ;008111 0604
           CMPL        ACC,@P                                          ;008112 0FAB
           SB          L00811B,LT                                      ;008113 6408
           MOVL        ACC,@XAR7                                       ;008114 06A7
           CMPL        ACC,@P                                          ;008115 0FAB
           SB          L008119,GT                                      ;008116 6203
           MOVL        @0x02,P                                         ;008117 A902
           SB          L00811C,UNC                                     ;008118 6F04
L008119:   MOVL        @0x02,XAR7                                      ;008119 C302
           SB          L00811C,UNC                                     ;00811A 6F02
L00811B:   MOVL        @0x02,ACC                                       ;00811B 1E02
L00811C:   MOVW        DP,#0x354                                       ;00811C 761F 0354
           MOV         @0x1B,AR6                                       ;00811E 7E1B
           MOVW        DP,#0x353                                       ;00811F 761F 0353
           TBIT        @0x06,#0                                        ;008121 4006
           SBF         L008133,TC                                      ;008122 EE11
           MOVW        DP,#0x3A0                                       ;008123 761F 03A0
           MOV         AH,@0x1E                                        ;008125 931E
           SUB         AH,@AR6                                         ;008126 9FA6
           MOVW        DP,#0x353                                       ;008127 761F 0353
           MOV         T,@AH                                           ;008129 2DA8
           MPY         ACC,T,@0x18                                     ;00812A 1218
           SFR         ACC,#12                                         ;00812B FF4B
           CMP         AL,@0x16                                        ;00812C 5416
           SB          L008131,LT                                      ;00812D 6404
           CMP         AL,@0x21                                        ;00812E 5421
           SB          L008133,GT                                      ;00812F 6204
           SB          L008134,UNC                                     ;008130 6F04
L008131:   MOV         AL,@0x16                                        ;008131 9216
           SB          L008134,UNC                                     ;008132 6F02
L008133:   MOV         AL,@0x19                                        ;008133 9219
L008134:   MOVW        DP,#0x354                                       ;008134 761F 0354
           MOV         @0x2A,AL                                        ;008136 962A
           MOVW        DP,#0x1A1                                       ;008137 761F 01A1
           MOV         @0x09,AL                                        ;008139 9609
           MOVW        DP,#0x38B                                       ;00813A 761F 038B
           MOV         AL,@0x24                                        ;00813C 9224
           MOVW        DP,#0x38D                                       ;00813D 761F 038D
           SUB         AL,@0x33                                        ;00813F 9E33
           MOV         T,@AL                                           ;008140 2DA9
           MOVW        DP,#0x354                                       ;008141 761F 0354
           MPY         ACC,T,@AR4                                      ;008143 12A4
           SFR         ACC,#12                                         ;008144 FF4B
           MOVZ        AR2,@AL                                         ;008145 5AA9
           MOV         @0x39,AL                                        ;008146 9639
           MOVW        DP,#0x353                                       ;008147 761F 0353
           MOV         AL,@0x33                                        ;008149 9233
           SUB         AL,@AR2                                         ;00814A 9EA2
           MOVZ        AR7,@AL                                         ;00814B 80A9
           CMP         @AR7,#0x800                                     ;00814C 1BA7 0800
           SB          L00815D,GT                                      ;00814E 620F
           CMP         @AR7,#0xF800                                    ;00814F 1BA7 F800
           SB          L008156,LT                                      ;008151 6405
           MOVW        DP,#0x355                                       ;008152 761F 0355
           MOV         @0x10,AR7                                       ;008154 7F10
           SB          L008163,UNC                                     ;008155 6F0E
L008156:   MOVW        DP,#0x355                                       ;008156 761F 0355
           MOVL        XAR7,#0x3FF800                                  ;008158 76FF F800
           MOV         @0x10,#0xF800                                   ;00815A 2810 F800
           SB          L008163,UNC                                     ;00815C 6F07
L00815D:   MOVW        DP,#0x355                                       ;00815D 761F 0355
           MOVL        XAR7,#0x800                                     ;00815F 76C0 0800
           MOV         @0x10,#0x800                                    ;008161 2810 0800
L008163:   MOVW        DP,#0x356                                       ;008163 761F 0356
           MOV         T,@0x10                                         ;008165 2D10
           MOVL        P,@0x12                                         ;008166 A312
           MPY         ACC,T,@AR7                                      ;008167 12A7
           MOVA        T,@0x11                                         ;008168 1011
           SFR         ACC,#12                                         ;008169 FF4B
           MOVZ        AR6,@AL                                         ;00816A 88A9
           MPY         ACC,T,@AR7                                      ;00816B 12A7
           MOVL        XAR7,@0x16                                      ;00816C C516
           ADDL        @P,ACC                                          ;00816D 5601 00AB
           MOVL        ACC,@0x14                                       ;00816F 0614
           CMPL        ACC,@P                                          ;008170 0FAB
           SB          L008179,LT                                      ;008171 6408
           MOVL        ACC,@XAR7                                       ;008172 06A7
           CMPL        ACC,@P                                          ;008173 0FAB
           SB          L008177,GT                                      ;008174 6203
           MOVL        @0x12,P                                         ;008175 A912
           SB          L00817A,UNC                                     ;008176 6F04
L008177:   MOVL        @0x12,XAR7                                      ;008177 C312
           SB          L00817A,UNC                                     ;008178 6F02
L008179:   MOVL        @0x12,ACC                                       ;008179 1E12
L00817A:   MOVW        DP,#0x354                                       ;00817A 761F 0354
           MOV         @0x1E,AR6                                       ;00817C 7E1E
           MOVW        DP,#0x353                                       ;00817D 761F 0353
           TBIT        @0x06,#1                                        ;00817F 4106
           SBF         L008191,TC                                      ;008180 EE11
           MOVW        DP,#0x3A0                                       ;008181 761F 03A0
           MOV         AH,@0x1F                                        ;008183 931F
           SUB         AH,@AR6                                         ;008184 9FA6
           MOVW        DP,#0x353                                       ;008185 761F 0353
           MOV         T,@AH                                           ;008187 2DA8
           MPY         ACC,T,@0x18                                     ;008188 1218
           SFR         ACC,#12                                         ;008189 FF4B
           CMP         AL,@0x16                                        ;00818A 5416
           SB          L00818F,LT                                      ;00818B 6404
           CMP         AL,@0x21                                        ;00818C 5421
           SB          L008191,GT                                      ;00818D 6204
           SB          L008192,UNC                                     ;00818E 6F04
L00818F:   MOV         AL,@0x16                                        ;00818F 9216
           SB          L008192,UNC                                     ;008190 6F02
L008191:   MOV         AL,@0x19                                        ;008191 9219
L008192:   MOVW        DP,#0x354                                       ;008192 761F 0354
           MOV         @0x2D,AL                                        ;008194 962D
           MOVW        DP,#0x1A1                                       ;008195 761F 01A1
           MOV         @0x0A,AL                                        ;008197 960A
           SB          L0081A8,UNC                                     ;008198 6F10
L008199:   MOVB        ACC,#0x0                                        ;008199 0200
           MOVW        DP,#0x357                                       ;00819A 761F 0357
           MOVL        @0x02,ACC                                       ;00819C 1E02
           MOVB        XAR2,#0x0                                       ;00819D D200
           MOVB        XAR3,#0x0                                       ;00819E D300
           MOVW        DP,#0x356                                       ;00819F 761F 0356
           MOVL        @0x12,ACC                                       ;0081A1 1E12
           MOVW        DP,#0x355                                       ;0081A2 761F 0355
           MOV         @0x07,#0                                        ;0081A4 2B07
           MOVW        DP,#0x354                                       ;0081A5 761F 0354
           MOV         @0x39,#0                                        ;0081A7 2B39
L0081A8:   MOVW        DP,#0x39F                                       ;0081A8 761F 039F
           MOV         AL,@0x39                                        ;0081AA 9239
           SBF         L0081E5,NEQ                                     ;0081AB ED3A
           MOVW        DP,#0x3A5                                       ;0081AC 761F 03A5
           MOV         AL,@0x28                                        ;0081AE 9228
           MOVW        DP,#0x353                                       ;0081AF 761F 0353
           CMP         AL,@0x13                                        ;0081B1 5413
           SBF         L0081DF,EQ                                      ;0081B2 EC2D
           MOVW        DP,#0x1A0                                       ;0081B3 761F 01A0
           ANDB        AL,#0xE                                         ;0081B5 900E
           MOVB        @0x0E,#0x5,EQ                                   ;0081B6 56B1 050E
           MOVW        DP,#0x1A1                                       ;0081B8 761F 01A1
           MOVB        @0x0E,#0x5,EQ                                   ;0081BA 56B1 050E
           MOVW        DP,#0x1A2                                       ;0081BC 761F 01A2
           MOVB        @0x0E,#0x5,EQ                                   ;0081BE 56B1 050E
           SBF         L0081CA,EQ                                      ;0081C0 EC0A
           MOVW        DP,#0x1A0                                       ;0081C1 761F 01A0
           MOV         @0x0E,#0                                        ;0081C3 2B0E
           MOVW        DP,#0x1A1                                       ;0081C4 761F 01A1
           MOV         @0x0E,#0                                        ;0081C6 2B0E
           MOVW        DP,#0x1A2                                       ;0081C7 761F 01A2
           MOV         @0x0E,#0                                        ;0081C9 2B0E
L0081CA:   MOVW        DP,#0x3A5                                       ;0081CA 761F 03A5
           MOV         AL,@0x28                                        ;0081CC 9228
           ANDB        AL,#0x18                                        ;0081CD 9018
           SBF         L0081D6,NEQ                                     ;0081CE ED08
           MOVW        DP,#0x1A1                                       ;0081CF 761F 01A1
           MOV         @0x03,#0                                        ;0081D1 2B03
           MOVW        DP,#0x1A2                                       ;0081D2 761F 01A2
           MOV         @0x03,#0                                        ;0081D4 2B03
           SB          L0081DF,UNC                                     ;0081D5 6F0A
L0081D6:   MOVW        DP,#0x353                                       ;0081D6 761F 0353
           MOV         AL,@0x0E                                        ;0081D8 920E
           MOVW        DP,#0x1A1                                       ;0081D9 761F 01A1
           MOV         @0x03,AL                                        ;0081DB 9603
           MOVW        DP,#0x1A2                                       ;0081DC 761F 01A2
           MOV         @0x03,AL                                        ;0081DE 9603
L0081DF:   MOVW        DP,#0x3A5                                       ;0081DF 761F 03A5
           MOV         AL,@0x28                                        ;0081E1 9228
           MOVW        DP,#0x353                                       ;0081E2 761F 0353
           MOV         @0x13,AL                                        ;0081E4 9613
L0081E5:   MOVW        DP,#0x39F                                       ;0081E5 761F 039F
           MOV         AL,@0x38                                        ;0081E7 9238
           SB          L00825A,LEQ                                     ;0081E8 6572
           MOVB        XAR0,#0x17                                      ;0081E9 D017
           MOVL        XAR4,#0x6A60                                    ;0081EA 8F00 6A60
           TBIT        *+XAR4[AR0],#1                                  ;0081EC 4194
           SBF         L00825A,NTC                                     ;0081ED EF6D
           MOVW        DP,#0x1A9                                       ;0081EE 761F 01A9
           MOVL        ACC,@0x24                                       ;0081F0 0624
           ADDB        XAR4,#0x18                                      ;0081F1 DC18
           MOVW        DP,#0x353                                       ;0081F2 761F 0353
           MOV         @0x22,AL                                        ;0081F4 9622
           OR          *+XAR4[0],#0x2                                  ;0081F5 1AC4 0002
           MOV         AL,@0x14                                        ;0081F7 9214
           CMP         AL,@0x22                                        ;0081F8 5422
           SB          L008215,LT                                      ;0081F9 641C
           MOV         AL,@0x22                                        ;0081FA 9222
           CMPB        AL,#0x1E                                        ;0081FB 521E
           SB          L008215,LT                                      ;0081FC 6419
           MOV         AL,@0x14                                        ;0081FD 9214
           ADDB        AL,#-0x5                                        ;0081FE 9CFB
           CMP         AL,@0x22                                        ;0081FF 5422
           SB          L00821C,LT                                      ;008200 641C
           MOV         AL,@0x10                                        ;008201 9210
           MOVW        DP,#0x1A0                                       ;008202 761F 01A0
           ADDB        AL,#-0x1                                        ;008204 9CFF
           MOV         @0x05,AL                                        ;008205 9605
           MOVW        DP,#0x1A1                                       ;008206 761F 01A1
           MOV         @0x05,AL                                        ;008208 9605
           MOVW        DP,#0x1A2                                       ;008209 761F 01A2
           MOV         @0x05,AL                                        ;00820B 9605
           MOVW        DP,#0x1A3                                       ;00820C 761F 01A3
           MOV         @0x05,AL                                        ;00820E 9605
           MOVW        DP,#0x39F                                       ;00820F 761F 039F
           MOV         AH,@0x1C                                        ;008211 931C
           CMPB        AH,#0x3                                         ;008212 5303
           SBF         L00825A,EQ                                      ;008213 EC47
           SB          L00824F,UNC                                     ;008214 6F3B
L008215:   MOV         AL,@0x14                                        ;008215 9214
           ADDB        AL,#0x5                                         ;008216 9C05
           CMP         AL,@0x22                                        ;008217 5422
           SB          L00823C,LT                                      ;008218 6424
           MOV         AL,@0x22                                        ;008219 9222
           CMPB        AL,#0x1E                                        ;00821A 521E
           SB          L00823C,LT                                      ;00821B 6421
L00821C:   MOV         AL,@0x10                                        ;00821C 9210
           MOVW        DP,#0x1A0                                       ;00821D 761F 01A0
           MOV         @0x05,AL                                        ;00821F 9605
           MOVW        DP,#0x1A1                                       ;008220 761F 01A1
           MOV         @0x05,AL                                        ;008222 9605
           MOVW        DP,#0x1A2                                       ;008223 761F 01A2
           MOV         @0x05,AL                                        ;008225 9605
           MOVW        DP,#0x1A3                                       ;008226 761F 01A3
           MOV         @0x05,AL                                        ;008228 9605
           MOVW        DP,#0x39F                                       ;008229 761F 039F
           MOV         AL,@0x1C                                        ;00822B 921C
           CMPB        AL,#0x3                                         ;00822C 5203
           SBF         L00825A,EQ                                      ;00822D EC2D
           MOVW        DP,#0x3A8                                       ;00822E 761F 03A8
           MOV         AL,@0x02                                        ;008230 9202
           SBF         L00825A,EQ                                      ;008231 EC29
           MOVW        DP,#0x353                                       ;008232 761F 0353
           MOV         AL,@0x10                                        ;008234 9210
           MOVW        DP,#0x1A4                                       ;008235 761F 01A4
           MOV         @0x05,AL                                        ;008237 9605
           MOVW        DP,#0x1A5                                       ;008238 761F 01A5
           MOV         @0x05,AL                                        ;00823A 9605
           SB          L00825A,UNC                                     ;00823B 6F1F
L00823C:   MOV         AL,@0x10                                        ;00823C 9210
           MOVW        DP,#0x1A0                                       ;00823D 761F 01A0
           ADDB        AL,#0x1                                         ;00823F 9C01
           MOV         @0x05,AL                                        ;008240 9605
           MOVW        DP,#0x1A1                                       ;008241 761F 01A1
           MOV         @0x05,AL                                        ;008243 9605
           MOVW        DP,#0x1A2                                       ;008244 761F 01A2
           MOV         @0x05,AL                                        ;008246 9605
           MOVW        DP,#0x1A3                                       ;008247 761F 01A3
           MOV         @0x05,AL                                        ;008249 9605
           MOVW        DP,#0x39F                                       ;00824A 761F 039F
           MOV         AH,@0x1C                                        ;00824C 931C
           CMPB        AH,#0x3                                         ;00824D 5303
           SBF         L00825A,EQ                                      ;00824E EC0C
L00824F:   MOVW        DP,#0x3A8                                       ;00824F 761F 03A8
           MOV         AH,@0x02                                        ;008251 9302
           MOVW        DP,#0x1A4                                       ;008252 761F 01A4
           MOV         @0x05,AL,NEQ                                    ;008254 562A 0005
           MOVW        DP,#0x1A5                                       ;008256 761F 01A5
           MOV         @0x05,AL,NEQ                                    ;008258 562A 0005
L00825A:   MOVL        XAR4,#0xD600                                    ;00825A 8F00 D600
           MOVL        XAR5,#0x4C1                                     ;00825C 8F40 04C1
           MOVL        @ACC,XAR4                                       ;00825E A8A9
           ADDL        @XAR5,ACC                                       ;00825F 5601 00A5
           MOVL        XAR0,#0x4C2                                     ;008261 8D00 04C2
           INC         *+XAR5[0]                                       ;008263 0AC5
           MOV         AL,*+XAR4[AR0]                                  ;008264 9294
           MOVL        XAR0,#0x4C1                                     ;008265 8D00 04C1
           CMP         AL,*+XAR4[AR0]                                  ;008267 5494
           SB          L008272,GT                                      ;008268 620A
           MOV         *+XAR4[AR0],#0                                  ;008269 2B94
           MOVL        XAR0,#0x4C3                                     ;00826A 8D00 04C3
           MOVB        *+XAR4[AR0],#0x1,UNC                            ;00826C 56BF 0194
           MOVL        XAR0,#0x4BC                                     ;00826E 8D00 04BC
           MOVB        *+XAR4[AR0],#0x1,UNC                            ;008270 56BF 0194
L008272:   MOVL        @ACC,XAR4                                       ;008272 A8A9
           MOVL        XAR5,#0x258                                     ;008273 8F40 0258
           MOVW        DP,#0x354                                       ;008275 761F 0354
           ADDL        @XAR5,ACC                                       ;008277 5601 00A5
           SETC        SXM                                             ;008279 3B01
           MOV         PH,@0x00                                        ;00827A 2F00
           MOV         ACC,@PH << #0                                   ;00827B 85AA
           ADDL        *+XAR5[0],ACC                                   ;00827C 5601 00C5
           MOVL        @ACC,XAR4                                       ;00827E A8A9
           MOVL        XAR5,#0x25A                                     ;00827F 8F40 025A
           ADDL        @XAR5,ACC                                       ;008281 5601 00A5
           MOV         ACC,@PH << #0                                   ;008283 85AA
           ADDL        *+XAR5[0],ACC                                   ;008284 5601 00C5
           MOVL        @ACC,XAR4                                       ;008286 A8A9
           MOVL        XAR5,#0x4B6                                     ;008287 8F40 04B6
           ADDL        @XAR5,ACC                                       ;008289 5601 00A5
           MOV         PL,@0x01                                        ;00828B 2701
           MOV         ACC,@PL << #0                                   ;00828C 85AB
           ADDL        *+XAR5[0],ACC                                   ;00828D 5601 00C5
           MOVL        @ACC,XAR4                                       ;00828F A8A9
           MOVL        XAR5,#0x4B8                                     ;008290 8F40 04B8
           ADDL        @XAR5,ACC                                       ;008292 5601 00A5
           MOV         ACC,@PL << #0                                   ;008294 85AB
           ADDL        *+XAR5[0],ACC                                   ;008295 5601 00C5
           MOVL        @ACC,XAR4                                       ;008297 A8A9
           MOVL        XAR5,#0x4BD                                     ;008298 8F40 04BD
           ADDL        @XAR5,ACC                                       ;00829A 5601 00A5
           MOVL        @ACC,XAR4                                       ;00829C A8A9
           INC         *+XAR5[0]                                       ;00829D 0AC5
           MOVL        XAR5,#0x4C0                                     ;00829E 8F40 04C0
           ADDL        @XAR5,ACC                                       ;0082A0 5601 00A5
           MOVL        XAR0,#0x4BC                                     ;0082A2 8D00 04BC
           INC         *+XAR5[0]                                       ;0082A4 0AC5
           MOV         AL,*+XAR4[AR0]                                  ;0082A5 9294
           SBF         L0082C9,EQ                                      ;0082A6 EC23
           MOVL        XAR0,#0x258                                     ;0082A7 8D00 0258
           MOVL        ACC,*+XAR4[AR0]                                 ;0082A9 0694
           MOVL        XAR0,#0x25A                                     ;0082AA 8D00 025A
           MOVL        *+XAR4[AR0],ACC                                 ;0082AC 1E94
           MOVL        XAR0,#0x4B6                                     ;0082AD 8D00 04B6
           MOVL        ACC,*+XAR4[AR0]                                 ;0082AF 0694
           MOVL        XAR0,#0x4B8                                     ;0082B0 8D00 04B8
           MOVL        *+XAR4[AR0],ACC                                 ;0082B2 1E94
           MOVL        XAR0,#0x258                                     ;0082B3 8D00 0258
           MOVB        ACC,#0x0                                        ;0082B5 0200
           MOVL        *+XAR4[AR0],ACC                                 ;0082B6 1E94
           MOVL        XAR0,#0x4B6                                     ;0082B7 8D00 04B6
           MOVL        *+XAR4[AR0],ACC                                 ;0082B9 1E94
           MOVL        XAR0,#0x4BD                                     ;0082BA 8D00 04BD
           MOV         AL,*+XAR4[AR0]                                  ;0082BC 9294
           MOVL        XAR0,#0x4BE                                     ;0082BD 8D00 04BE
           MOV         *+XAR4[AR0],AL                                  ;0082BF 9694
           MOVL        XAR0,#0x4BD                                     ;0082C0 8D00 04BD
           MOV         *+XAR4[AR0],#0                                  ;0082C2 2B94
           MOVL        XAR0,#0x4C0                                     ;0082C3 8D00 04C0
           MOV         *+XAR4[AR0],#0                                  ;0082C5 2B94
           MOVL        XAR0,#0x4BC                                     ;0082C6 8D00 04BC
           MOV         *+XAR4[AR0],#0                                  ;0082C8 2B94
L0082C9:   MOVL        XAR0,#0x4C0                                     ;0082C9 8D00 04C0
           MOVL        XAR5,#0xD600                                    ;0082CB 8F40 D600
           MOVZ        AR7,*+XAR5[AR0]                                 ;0082CD 8095
           MOVL        XAR0,#0x4BE                                     ;0082CE 8D00 04BE
           MOV         AL,@AR7                                         ;0082D0 92A7
           CMP         AL,*+XAR5[AR0]                                  ;0082D1 5495
           SB          L0082D9,LT                                      ;0082D2 6407
           MOVB        AH,#0x1                                         ;0082D3 9B01
           MOVL        XAR0,#0x4BF                                     ;0082D4 8D00 04BF
           ADD         AH,@AR7                                         ;0082D6 95A7
           MOV         *+XAR5[AR0],AH                                  ;0082D7 9795
           SB          L0082FC,UNC                                     ;0082D8 6F24
L0082D9:   MOVL        XAR6,#0xD600                                    ;0082D9 7680 D600
           MOVL        XAR4,#0x25A                                     ;0082DB 8F00 025A
           MOVL        ACC,@XAR6                                       ;0082DD 06A6
           ADDL        @XAR4,ACC                                       ;0082DE 5601 00A4
           MOV         AL,@AR7                                         ;0082E0 92A7
           MOVL        XAR7,@XAR5                                      ;0082E1 C5A5
           MOV         ACC,@AL << #0                                   ;0082E2 85A9
           ADDL        @XAR7,ACC                                       ;0082E3 5601 00A7
           MOVW        DP,#0x36B                                       ;0082E5 761F 036B
           MOV         ACC,*+XAR7[0] << #0                             ;0082E7 85C7
           SUBL        *+XAR4[0],ACC                                   ;0082E8 5641 00C4
           MOVL        ACC,@XAR6                                       ;0082EA 06A6
           MOVL        XAR4,#0x4B8                                     ;0082EB 8F00 04B8
           ADDL        @XAR4,ACC                                       ;0082ED 5601 00A4
           MOV         ACC,@0x00 << #0                                 ;0082EF 8500
           ADD         ACC,#0x12F << #1                                ;0082F0 FF11 012F
           ADDL        @XAR5,ACC                                       ;0082F2 5601 00A5
           MOV         ACC,*+XAR5[0] << #0                             ;0082F4 85C5
           MOVL        XAR5,@XAR6                                      ;0082F5 83A6
           SUBL        *+XAR4[0],ACC                                   ;0082F6 5641 00C4
           MOV         AL,*+XAR6[AR0]                                  ;0082F8 9296
           MOVL        XAR0,#0x4BF                                     ;0082F9 8D00 04BF
           MOV         *+XAR5[AR0],AL                                  ;0082FB 9695
L0082FC:   MOVW        DP,#0x36B                                       ;0082FC 761F 036B
           MOVL        XAR4,@XAR5                                      ;0082FE 8AA5
           MOV         ACC,@0x00 << #0                                 ;0082FF 8500
           ADDL        @XAR4,ACC                                       ;008300 5601 00A4
           SPM         0                                               ;008302 FF69
           MOVH        *+XAR4[0],P                                     ;008303 57C4
           MOV         ACC,@0x00 << #0                                 ;008304 8500
           ADD         ACC,#0x12F << #1                                ;008305 FF11 012F
           ADDL        @XAR5,ACC                                       ;008307 5601 00A5
           MOVL        XAR4,#0xDABF                                    ;008309 8F00 DABF
           MOV         *+XAR5[0],P                                     ;00830B 3FC5
           MOV         AL,*+XAR4[0]                                    ;00830C 92C4
           CMP         @AL,#0x320                                      ;00830D 1BA9 0320
           SB          L008314,GT                                      ;00830F 6205
           CMPB        AL,#0x64                                        ;008310 5264
           MOVB        *+XAR4[0],#0x64,LT                              ;008311 56B4 64C4
           SB          L008318,UNC                                     ;008313 6F05
L008314:   MOVW        DP,#0x36A                                       ;008314 761F 036A
           MOV         @0x3F,#0x320                                    ;008316 283F 0320
L008318:   MOVL        XAR4,#0xD600                                    ;008318 8F00 D600
           MOVL        XAR5,#0x310C67                                  ;00831A 8F71 0C67
           MOV         AL,*+XAR4[AR0]                                  ;00831C 9294
           ADDB        AL,#-0x64                                       ;00831D 9C9C
           MOV         ACC,@AL << #0                                   ;00831E 85A9
           ADDL        @XAR5,ACC                                       ;00831F 5601 00A5
           MOVL        XAR0,#0x25A                                     ;008321 8D00 025A
           MOVW        DP,#0x355                                       ;008323 761F 0355
           MOVL        ACC,*+XAR4[AR0]                                 ;008325 0694
           MOVZ        AR6,*+XAR5[0]                                   ;008326 88C5
           SFR         ACC,#8                                          ;008327 FF47
           MOVL        XAR0,#0x25C                                     ;008328 8D00 025C
           MOVL        @XAR7,ACC                                       ;00832A 1EA7
           MOV         ACC,@AR6 << #0                                  ;00832B 85A6
           MOVL        XT,ACC                                          ;00832C 1EAC
           IMPYL       ACC,XT,@XAR7                                    ;00832D 5644 00A7
           MOVH        *+XAR4[AR0],ACC << 4                            ;00832F 562F 0394
           MOVL        XAR0,#0x4B8                                     ;008331 8D00 04B8
           MOVL        ACC,*+XAR4[AR0]                                 ;008333 0694
           SFR         ACC,#8                                          ;008334 FF47
           MOVL        XAR0,#0x4BA                                     ;008335 8D00 04BA
           MOVL        @XAR7,ACC                                       ;008337 1EA7
           MOV         ACC,@AR6 << #0                                  ;008338 85A6
           MOVL        XT,ACC                                          ;008339 1EAC
           IMPYL       ACC,XT,@XAR7                                    ;00833A 5644 00A7
           MOVH        *+XAR4[AR0],ACC << 4                            ;00833C 562F 0394
           MOV         AL,@0x08                                        ;00833E 9208
           ADD         AL,@0x06                                        ;00833F 9406
           ADD         AL,@AR3                                         ;008340 94A3
           MOVW        DP,#0x354                                       ;008341 761F 0354
           MOVZ        AR7,@AL                                         ;008343 80A9
           MOV         @0x18,AL                                        ;008344 9618
           MOV         AL,@0x3A                                        ;008345 923A
           ADD         AL,@0x38                                        ;008346 9438
           ADD         AL,@AR2                                         ;008347 94A2
           MOVZ        AR6,@AL                                         ;008348 88A9
           MOV         @0x19,AL                                        ;008349 9619
           MOVL        ACC,@0x06                                       ;00834A 0606
           SFR         ACC,#12                                         ;00834B FF4B
           MOVL        P,ACC                                           ;00834C FF5A
           AND         @PL,#0xFFF8                                     ;00834D 18AB FFF8
           MOV         ACC,@AR7 << #3                                  ;00834F 5603 03A7
           ADDL        ACC,@0x06                                       ;008351 0706
           SUBL        ACC,@P                                          ;008352 03AB
           MOVL        @0x06,ACC                                       ;008353 1E06
           MOVH        @0x08,ACC << 1                                  ;008354 B308
           MOVL        ACC,@0x14                                       ;008355 0614
           SFR         ACC,#12                                         ;008356 FF4B
           MOVL        P,ACC                                           ;008357 FF5A
           AND         @PL,#0xFFF8                                     ;008358 18AB FFF8
           MOV         ACC,@AR6 << #3                                  ;00835A 5603 03A6
           ADDL        ACC,@0x14                                       ;00835C 0714
           SUBL        ACC,@P                                          ;00835D 03AB
           MOVL        @0x14,ACC                                       ;00835E 1E14
           MOVH        @0x09,ACC << 1                                  ;00835F B309
           MOVL        XAR3,*--SP                                      ;008360 82BE
           MOVL        XAR2,*--SP                                      ;008361 86BE
           LRETR                                                       ;008362 0006
;=====================================================================================================
文章标签:

本文链接地址: DSP TMS320反汇编例程:http://www.mcucd.com/dsb/18.html
联系信息:单片机疑难问题咨询:方先生 手机:15328075932 QQ:67828115

版权声明 本文部分文字和图片来源于互联网,如有侵犯您的权利请发送内容至:173323810@qq.com,我们将立即删除!